North-West chord: renovation of Krylatskaya, Yartsevskaya, Bozhenko, Kubinka streets