Extension of the Avtozavodskaya metro line in Nizhny Novgorod from the station Gorkovskaya to the station Sennaya