Ambulance station №31, Promyshlennaya street, 12 block 1