North-West chord: renovation of Krylatskaya, Yartsevskaya, Bozhenko, Kubinka streets

Enable javascript to see the map